Foment de la mobilitat en bicicleta i a peu

Descripció: 

Pel que fa a la mobilitat, disposa de bicicletes gratuïtes pels clients, a fi de prioritzar la bicicleta com a mode de transport no motoritzat, i s’utilitza una empresa de missatgeria sostenible que realitza el servei amb bicicletes.

També es realitzen passejades sobre la temàtica “Secrets i llegendes”

Indicadors:  l’any 2015, la flota de bicicletes es va fer servir un total de 750 vegades. Es van realitzar 104 passejades.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: