Foment de la mobilitat sostenible a l'hotel

Descripció: 

L'hotel disposa de bicicletes gratuïtes per als clients, a fi de prioritzar aquest mitjà com a mode de transport no motoritzat, També s’utilitza una empresa de missatgeria sostenible que realitza el servei amb bicicletes.