Foment de l`economia compartida

Descripció: 
1010 Ways To Buy Without Money és una iniciativa col•lectiva sense ànim de lucre que proposa un procés de venda basat en preus sense diners, d’una manera lúdica i somrient.

1010 Ways To Buy Without Money proposa una reflexió sobre tres idees bàsiques:

- Les coses no són gratis. Es tracti de quelcom material o immaterial com una idea, per a la creació de qualsevol cosa s’empren recursos, coneixement, temps i esforç.

- Les coses pueden comprar-se sense diners. Existeix una economia no monetària, que alguns anomenen “Invisible Capitalism” i que es basa en el coneixement i les relacions humanes. Al Bután ho anomenen “Felicitat Interior Bruta” i és l’índex econòmic amb què mesuren la riqueza d’aquest país.

- Hi ha una altra forma de consumir. Preguntant-se “Realment ho necessito?” abans de comprar i entenent que no podem comprar-ho tot.

Més informació: www.1010waystobuywithoutmoney.org
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: