Foment de l’ús de la bicicleta i de l’accessibilitat als edificis

Descripció: 

La  mobilitat  de  les  nostres  treballadores  es  fa  principalment  en  bicicleta.  Comptem  amb 2 bicicletes elèctriques per poder donar cobertura a tota la ciutat en un temps reduït i poder dur la càrrega necessària per a les nostres tasques d`inspecció i gestió.


Fem  enquestes  sobre  l`ús i  l`accés  a la comunitat que tenen les veïnes. Treballem amb la xarxa ECOM  per  tal  de  millorar  l`accessibilitat  als  edificis  i millorar  la  comunicació  i  les  opcions  en  el procés de fer la finca accessible.


També  recollim demandes  concretes  sobre  la millora  de  la mobilitat, l`espai  de  passeig  i oci al barri que s`han traduït en un proposta al PAM 2016 de Barcelona.