FOMENT DE L’ÚS DELS PUNTS VERDS DE ZONA

Descripció: 

Facilitar el reciclatge dels residus considerats no industrials com a resultat dels treballs en les instal·lacions del titular, resolució d’avaria o petites modificacions. El Gremi facilitarà informació puntual mitjançant circulars i díptics.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: