FOMENT DEL COTXE ELÈCTRIC

Descripció: 

Facilitar i fomentar la utilització del vehicle elèctric, a la ciutat de Barcelona, mitjançant la instal·lació de punts de recàrrega als garatges.

Crear elements de comunicació (cartells) sobre els avantatges del vehicle elèctric: no contaminen l'aire, emeten menys CO2, consumeixen menys energia per moure's, emeten menys soroll i contribueixen a l’estalvi energètic i a la petjada de carboni.