FOMENT DEL PROGRAMARI LLIURE I EL CONSUM RESPONSABLE EN TECNOLOGIA.

Entitat:
Adab1ts
Descripció: 

FOMENT DEL PROGRAMARI LLIURE I EL CONSUM RESPONSABLE EN TECNOLOGIA.

 

Breu descripció:

Dintre de la nostra organització treballem prioritàriament amb  programari  lliure  i  també  oferim  solucions  de programari lliure  als  nostres  clients  sempre  que  sigui possible. Entenem que el programari lliure és un factor essencial per la sobirania tecnològica i per això amb la nostra pràctica quotidiana intentem ser exemple i fer pedagogia en qualsevol context dels beneficis no només tecnològics sinó també en altres aspectes de l’ús del programari lliure: seguretat, independència, sostenibilitat, etc.

D’altra banda, al marge del programari, fomentem el consum responsable en  tecnologia escollint proveïdors locals   en   comptes   de   grans   multinacionals   que desequilibren  la  balança  fiscal.  Intentem  estendre  la cultura del consum responsable en l`àmbit de les TIC tenint en compte criteris com la remuneració justa en la producció  de  bens  i  serveis  tecnològics,  el  consum energètic o la reutilització de maquinari.

En aquest àmbit destaquem la nostra participació en l`organització de la TecnoFESC, la sectorial de tecnologia dins de la Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya, que tindrà lloc a l’octubre de 2016, on es duran a terme diferents tallers i activitats de sensibilització i difusió del consum tecnològic responsable.

Més informació:  http://www.firaesc.org/

Beneficis: Ambientals , Socials i Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: