FOMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC “E-COMPANY”

Descripció: 

Objectius:
Ajudar a la clientela dels barris de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i les Corts a poder comprar sense preocupar-se per com portaran la compra a casa. A més a més, al ser un vehicle elèctric, es contribueix a la disminució dels gasos C02.
Breu descripció:
E-COMPANY és un nou concepte de missatgeria paqueteria adreçat a dur la compra al domicili en vehicle elèctric lleuger, per sols 2,5 € als barris de Sants, Hostafrancs, La Bordeta, Les Corts. El servei va adreçat al comerç de les associacions de comerç dels barris esmentats. També es fan entregues a altres zones de Barcelona.