Foment del visat telemàtic

Foment del visat telemàtic
Descripció: 

Amb l’objectiu de fomentar el visat telemàtic, i evitar al màxim la presentació de documentació en paper, així com els desplaçaments per part dels col·legiats/des, es va realitzar el llançament d’un aplicatiu online millorat el passat mes de gener del 2019.

Durant el període 2019-2020 esperem observar un augment destacat del nombre de visats telemàtics.

Més informació: https://certificacio.eic.cat