Foment del voluntariat destinats a funcions socials

Entitat:
Colúlegi d'Aparelladors, Arquitectes TŠcnics i Enginyers d'Edificaci¢ de Barcelona (CAATEEB)
Descripció: 
Objectiu/s:
 
Crear una borsa de tècnics voluntaris per facilitar el manteniment dels immobles dels
més desprotegits del nostre entorn.
 
Breu descripció:
 
El 2016 el CAATEEB emprèn una nova etapa en la seva política de d’ajuts als més desfavorits. Al juliol
d’aquest any el Col·legi signa un conveni de col·laboració amb Caritas Catalunya per facilitar el manteniment dels immobles gestionats per aquesta entitat. El CAATEEB es compromet a impulsar la formació d’un grup de tècnics disposats a col·laborar de forma altruista en tasques relacionades amb la rehabilitació i el manteniment dels edificis gestionats per aquesta entitat benèfica.
D`aquesta manera el CAATEEB centra la seva acció més humanitària en ajudar a les persones més desprotegides del nostre entorn i més castigades per la llarga crisi econòmica. En un primer moment, el conveni es centra en els edificis gestionats per la institució a Barcelona, però es preveu ampliar aquesta col·laboració amb els edificis gestionats per Càritas en els altres tres bisbats de la província: Vic, Sant Feliu i Terrassa. 
 
Persona o àrea responsable: Borsa de treball
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i tècnics voluntaris. Aportació voluntària
del treball dels tècnics i tramitació legal per part del CAATEEB 
 
Indicador/s:
Nombre de tècnics inscrits.
Nombre d’assistències realitzades
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 30 inscrits, 5 assistències 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: