Foment d'un model de ciutat sostenible,saludable i segura

Descripció: 

Objectiu/s: Promoure una mobilitat segura, sostenible i activa. Una ciutat amable per les persones i la bicicleta.

Breu descripció:

A través de diferents iniciatives fomentarem millores en accessibilitat:

- Estratègies per evitar l’ús del vehicle privat motoritzat.

- Aconseguir una ciutat amable i segura per a la bicicleta.

- Promoure l’accessibilitat universal.

- Activar una mobilitat segura i sostenible.

Beneficis esperats: Ambientals, Socials i Econòmics

Persona o àrea responsable: Gestió de persones, i explorar col·laboració amb la Secció de Trànsit

Calendari d’execució previst: abril 2018 – desembre 2018

Recursos humans i econòmics: Responsable de Gestió de Persones i Processos (Recursos Interns)

Observacions:

Amb la col·laboració en l’extracció de dades per part de Deganat (fan petició Ajuntament de “bikefriendly”), i Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat.

Indicador/s:

Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona que habiliti davant del Col·legi un aparcament de bicicletes, i s’elimini l’aparcament de motos.

Nº de bicicletes que podran aparcar en total

Difondre a través del butlletí digital A COPC D’ULL informació fomentant el model de ciutat sostenible nombre de (*) “Píndoles de sostenibilitat” publicades Prova pilot.

En (almenys) una de les Jornades, o accions formatives realitzades dins el recinte del COPC, passar enquesta participativa als assistents sobre el medi de transport utilitzat per venir nombre de persones que han vingut amb: cotxe, moto, bus, metro, bicicleta, a peu, altres...