FOMENTAR I GENERALITZAR L`ÚS D`ALIMENTS MÉS SALUDABLES

Entitat:
Federació Catalana de Professors de Dansa
Descripció: 

Farem unes fitxes d´aliments explicant les seves propietats, com vitamines, minerals etc. I explicarem els beneficis que aporten. També recomanarem els aliments adequats pel exercici físic perquè repercuteixi positivament en el seu benestar.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: