Fomentar la participació

Entitat:
ENGINYERS BCN - Colúlegi d'Enginyers Graduats i Enginyers TŠcnics Industrials de Barcelona
Descripció: 

Objectiu:

Oferir formació en temes mediambientals.

Breu descripció:


Per potenciar la formació, aquesta s’estructurarà per àrees formatives, es publicarà una agenda de formació i un fulletó trimestral o quadrimestral que s’encartarà amb el Theknos. Potenciar la formació on line i semi presencial.

http://www.enginyersbcn.cat/index.html

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: