Fomentar la participació activa de l’alumnat en diferents projectes de sostenibilitat mitjançant actuacions de voluntariat

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Anualment es planificarà quines accions relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient poden ser adequades perquè hi participi voluntariat. Aquestes accions es proposaran a l’equip coordinador del
voluntariat i als voluntaris. Es treballarà conjuntament per a desenvolupar i coordinar aquestes actuacions.
De la mateixa manera, es donarà suport a iniciatives que sorgeixin de voluntaris o de l’alumnat i que s’adeqüin a les línies de treball de la Universitat o que es considerin interessants de dur a terme i que tinguin per objectiu promoure els valors de la sostenibilitat.


Més informació: http://www.uab.cat/web/voluntariat-1256191998721.htmlTaller de construcció de caixes niu
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: