Fomentar que els esdeveniments organitzats per la UAB segueixin uns criteris de sostenibilitat establerts que els facin respectuosos amb el medi ambient i amb l’entorn

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

S’analitzarà periòdicament la programació dels actes que s’organitzen a la UAB per tal de determinar en quins cal intervenir.
Es treballarà per a fer un assessorament proactiu que garanteixique els organitzadors coneixen els recursos que tenen a la UAB per a fer més sostenibles els actes que organitzen.
Es farà un seguiment de les bones pràctiques que s’introdueixen als diferents actes.
Més informació: http://www.uab.cat/web/siguem-sostenibles/com-s-organitzen-1274423717174.html

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: