Fomentar un ús més racional del vehicle privat

Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció inclou entre d’altres:
• Mesures de gestió de l’aparcament.
• Foment del’ús compartit del cotxe i de l’ús del carsharing (cotxe multiusuari).
• Foment de la utilització de vehicles més eficients i menys contaminants.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: