Fomentem la R+R+R

Descripció: 

Objectiu/s:

Fomentar la cultura de la reutilització entre les persones abonades, usuàries i treballadores amb sinèrgia amb entitats socials

Aprofitem la Setmana de la Prevenció de residus, del 18 al 26 de novembre de 2017.

Breu descripció:

Recollida d`ulleres en benefici (a determinar)

Recollida de roba en benefici de la Fundació Ared i la Fundació Quiero Trabajo

Recollida de sabatilles esportives en benefici del Centre d`Acollida Assís

 

Persona o àrea responsable:

Àrea de Responsabilitat Social Corporativa: 2 persones

Direcció del centre esportiu: 2 persones

Equip de responsables del centre: 8 persones

Àrea de comunicació: 3 persones

Calendari d’execució previst:

Novembre 2017

 

Recursos humans i econòmics:

Professionals de l`entitat