Formació a infants i joves en l’àmbit formal i no-formal

Entitat:
Associació Espirals d'Aprenentatge
Descripció: 

1. Formació a infants i joves en l’àmbit formal i no-formal

Breu descripció: Formació actual, transversal i experiencial a infants i joves en l’àmbit formal (a l’aula dels instituts) i no-formal (Colònies de natura i art, extraescolars ‘Dir fer ens’).

 

 

 

Més informació:
https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/colonies/ https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/projecte-a-instituts/    

 

Beneficis:

 

Ambientals       Socials      Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: 2014-16

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

9.2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu (de la llar d’infants a la universitat), estimulant una revisió de plantejaments i pràctiques educatives que provoqui canvis reals en els centres i en l’entorn.

9.3 Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal (àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans de comunicació, acció comunitària, etc.).