Formació a la comunitat

Descripció: 

Objectiu/s:

·         Traslladar a la societat coneixements sobre hàbits saludables i bon ús dels medicaments.

Breu descripció:

·         Realitzar cursos de formació del bon ús dels medicaments i hàbits saludables.

 

Persona o àrea responsable: Departament de formació, farmacèutics comunitaris

Calendari d’execució previst: juny 2017 -> des 2019

Recursos humans i econòmics: 10.000€

 

Indicador/s:

Nombre de sessions formatives realitzades

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Mantenir

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: