Formació contínua

Descripció: 

Realitzar formació específica als treballadors del centre, amb tot el ventall de formació que ofereix Ultreia, per tots els socis, tant cursos oberts, in company, subvencionats, on line, etc...

Realitzar formació sobre sostenibilitat (energia, gestió de residus, manipulació de pacients...)