FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE MANIPULADOR D’ALIMENTS

Descripció: 

La nostra entitat farà difusió, mitjançant circulars als agremiats i a les xarxes socials, de la realització de formació al nostre centre, per l’acreditació necessària del CERTIFICAT DE MANIPULADOR D’ALIMENTS.

Es important formar al professional del sector,  per realitzar un ús correcte de les mides tècnico-sanitàries favorables per un bon i correcte treball.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: