Formació de mestres, professors i altre personal d’educació

Descripció: 

2. Formació de mestres, professors i altre personal d’educació

Breu descripció: La formació al professorat tan la fem a l’aula en ple exercici docent amb els alumnes que participen en el nostre projecte a instituts, com a fora de l’horari lectiu ja sigui en el mateix centre educatiu com a un altre espai.

La formació la fem a mida de les necessitats de cada grup de docents o claustre, i està orientada a la pràctica, a experimentar tot allò que proposem en el marc teòric pel que fa a:

 

  • Tractar el coneixement de forma transversal
  • Treballar experimentalment a través de projectes
  • Veure l’alumne i la classe com a una globalitat, on la relació amb un mateix, els altres i l’entorn és la base de l’aprenentatge.
  • Aprofundir en la pràctica del treball en equip entre els docents

 

Més informació: https://espiralsaprenentatge.wordpress.com/2016/02/26/formacio-a-professorat/

 

Beneficis:

 

Ambientals       Socials      Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: 2015-16

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

9.4. Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brindant-los assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la innovació educativa.

 

9.2. Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu (de la llar d’infants a la universitat), estimulant una revisió de plantejaments i pràctiques educatives que provoqui canvis reals en els centres i en l’entorn.