Formació en Eficiència energètica, Energies renovables, Seguretat, Mobilitat i Medi ambient

Descripció: 

COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Aquest any 2019 i 2020 a banda d’incrementar el nombre de cursos relacionats amb l’Eficiència energètica, Energies renovables, Seguretat, Mobilitat i Medi ambient que s’ofereixen als col·legiats, adherits i públic en general, es vol oferir un nou curs de llarga durada sobre l’economia circular, ja que s’ha detectat que pot haver una major necessitat per formar-se en aquest sector.

Objectiu

Augmentar el nombre de cursos, tallers i jornades adreçats als col·legiats/des i a d’altres professionals dedicats a l’Eficiència energètica, Energies renovables, Seguretat, Mobilitat i Medi Ambient en tot els seus vectors.

Més informació

Portal Web del departament de formació: http://formacio.eic.cat/

Llistat de cursos que s'ofereixen al COEIC: http://formacio.eic.cat/cursos

Nou curs sobre economia circular: http://formacio.eic.cat/cursos/1105697

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: