Formació en la gestió de residus comercials

Descripció: 

Realització d’una formació per a diferents comerços interessats en millorar la seva gestió de residus. En cas que els interessats coincideixin en un mateix sector comercial es podria fer una formació més especialitzada.