Formació en responsabilitat social empresarial

Descripció: 

Fem tallers i xerrades relacionades amb temàtiques d'RSE mitjançant formació i roll playing amb treballadors/es i proveïdors.