Formació professional per a aconseguir la inserció laboral

Entitat:
Fundaci¢ ARED i SALTA
Descripció: 

Breu descripció:

Comprenem que la formació i la inserció laboral són peces vitals per a l`accés a la plena ciutadania i la millora de la qualitat de vida de les persones.
El 2014 oferirem mes de 8 cursos de formació professional que afavoriran a més de 400 persones i facilitaran la seva entrada o retorn al món laboral.