Forum Ecotransporte III

Forum Ecotransporte III
Descripció: 

Davant la preocupació de la qualitat de l’aire i els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, Transcalit va organitzar aquesta jornada per unir al debat a totes les parts implicades i informar sobre l’entrada en vigor de l’etiqueta ambiental i distintiu per a flotes de transport i com afecten al transportista, conducció eficient i la renovació de flotes, noves tecnologies al vehicle industrial i l’experiència d’alguns transportistes amb vehicles més eficients i menys contaminants; de mobilitat elèctrica i l’aposta pel vehicle d’emissions zero i combustibles alternatius.

El Fòrum Ecotransport posarà de relleu que la millora ambiental en l’impacte del transport va de la mà de la major eficiència d’aquest i, per tant, de reduir tant els consums de combustible com les despeses de l’activitat. I que el transport de mercaderies per carretera està implicat a la pràctica totalitat de processos logístics que acompanyen la vida diària de la nostra societat i per tant ha de tenir un paper fonamental en la consecució d’una societat ambientalment sostenible. Es pretén consolidar el fòrum de forma anual de forma que sigui un acte periòdic a fi de mentalitzar al sector de la necessitat de millorar el medi ambient.

La Jornada contarà amb la presència de l’Administració autonòmica i la intervenció dels Directors Generals de Transports i Qualitat Ambiental, l’Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Fabricants de vehicles Industrials i Transportistes, totes les parts implicades per demanar i plantejar cadascun les mesures, les seves actuacions e inquietuds al respecte i amb la finalitat de prestar el servei amb vehicles més eficients i menys contaminants.