Fundació Banc dels Aliments

Descripció: 

Objectius:

La Fundació Banc dels Aliments és una entitat benèfica sense ànim de lucre, independent de tota ideologia econòmica, política o religiosa basada en la lluita contra el malbaratament i la fam més propera, la primacia de la gratuïtat i la coordinació i gestió gràcies a la participació de voluntaris.

La nostra missió és rebre productes alimentaris i repartir-los de manera gratuïta entre les entitats benèfiques homologades, perquè els facin arribar a les persones que ho necessiten del nostre entorn més proper. L'any passat, només en l'àmbit de la província de Barcelona, vàrem assolir repartir 18.000 tones d'aliments. La procedència de les donacions d'una manera esquemàtica serien les donacions de particulars, les provinents d'empreses industrials i comercials del sector d’alimentació i les gestionades gràcies a ajudes públiques.
Fins ara hem estat poc actius en el sector de la restauració donada la seva capil·laritat i característiques, però conscients de la realitat d'excedents que en el mateix es generen.


Breu descripció:

El projecte que estem plantejant de recuperació d’excedents alimentaris, de manera esquemàtica, consisteix en:

1. Congelar els plats excedents que no han sortit de la cuina, envasar-los en envasos d’ús alimentari o en bosses de buit, etiquetar, congelar i emmagatzemar a -18oC.

2. Posteriorment, el Banc dels aliments recolliria les racions utilitzant transport adequat per a mantenir la cadena de fred, en la mesura que les donacions que es facin justifiquin els recursos logístics que es requereixin.

3. A continuació es distribuiria a les entitats.


Més informació (enllaç): www.bancdelsaliments.org