Generació de residus

Descripció: 
El 2017 continuarem posant el focus en la recollida segregada dels residus generats a les oficines, magatzems i establiments. A més dels residus propis, a les botigues tenim punts de recollida dels residus de tòners i piles a disposició de les persones sòcies i els clients.
http://memoriadesostenibilitat2016.abacus.cat/docs/abacus_2016_gestio_recursos_accions_ambientals.pdf
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: