Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022

Descripció: 

Breu descripció:

Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022

La Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat (PSM) ha elaborat el "Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022", el PES, per tal de tendir a un desenvolupament sostenible en les diferents àrees de la seva activitat de forma gradual, transversal i participativa.

La principal finalitat del PES és afavorir la transició envers una economia verda i una ciutat intel·ligent, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets socials. Gran part del seu contingut consisteix en aplicar una política de compra responsable en tots els nivells de la Gerència.

El contingut del PES es desenvolupa en més de 100 fitxes d’actuacions agrupades en programes d’actuació i en eixos estratègics (infraestructures, logística, telecomunicacions, mobilitat, comunicació i formació). Les actuacions s’executaran des de totes les àrees de PSM i segons el grau de priorització o termini establert: alt (fins el 2015), mitjà (fins el 2018) o baix (fins el 2022).

Més informació:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/2992/plaestrategicsostenibilitatgerenciapsm.pdf