Gestiío i recollida selectiva de residus: fracció paper

Descripció: 

Objectiu:

Creació de circuits de separació i recollida dels diferents residus pel seu reciclatge: paper i altres residus.

Breu descripció:

A partir de 2011 es va començar un programa de conscienciació de separació del paper de la resta de residus. Aquesta classificació ens serveix per fer un reciclatge acurat i correcte del paper que generen els 300 treballadors del Col·legi. Es va demanar que diferenciessin entre:

  • Paper i cartró no confidencial
  • Paper confidencial i
  • La resta de residus no orgànics.

 

Un cop conscienciats els treballadors es va establir un sistema de recollida de paper:

 

- Instal·lació de 32 contenidors per recollir reciclar paper i cartró no confidencial. Aquest contenidors estant repartits per les cinc plantes segons el número de treballadors. Cada mes es fa una recollida.

- Implementació de recollida interna en caixes de cartró del paper confidencial. Aquest és recollit cada 6 mesos per ésser destruït i reciclat.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: