GESTIÓ ANÈL·LIDES

Entitat:
Anèl·lides
Descripció: 

4. GESTIÓ ANÈL·LIDES

Breu descripció:

La pròpia creació d’una empresa emprenedora com Anèl·lides, serveis ambientals marins i la seva gestió interna és una actuació que promou i fomenta els objectius i accions del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

A Anèl·lides, serveis ambientals marins tenim el repte de garantir un bon entorn de treball pels nostres treballadors i col·laboradors, les seves famílies i la societat en general. Busquem ser eficients en la gestió i ús dels recursos econòmics, materials i naturals.

Més informació: http://anellides.com/  

Beneficis:

X Ambientals       X Socials      Econòmics 

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Objectius

6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fomenti.

Línies d’acció

6.1. Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials i naturals)

6.2. Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna i la transversalitat.

6.7. Potenciar el desenvolupament personal i professional de treballadors i col·laboradors, proporcionant unes condicions de treball òptimes i la motivació necessària. Garantir la igualtat d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i socials en la formació.

8.8. Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives.