Gestió de la governança

Descripció: 

Objectiu/s:

 ·         Sobreponderar l’ètica, la  transparència i l’impacte social i ambiental en la presa de decisions.

 

Breu descripció:

·         Avaluar els projectes en termes d’impacte social i ambiental

·         Codi de conducta

·         Elaboració Codi de Compliance

 

Persona o àrea responsable: Junta de Govern

Calendari d’execució previst: juny 2017 ->

Recursos humans i econòmics: Junta de Govern i gerència

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: