Gestió de residus

Descripció: 

Fer difusió i recollir les dades de la gestió de residus.

Es demanarà informació del estat de situació de cada centre pel que fa a la gestió de residus, costos, responsable (si no el tenen, demanar que el nomenen), estat de possibles contractes amb empreses externes...

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: