Gestió de residus i embalatges

Gestió de residus i embalatges
Descripció: 

El compromís de Mercabarna amb la gestió responsable de residus i embalatges es concreta des del punt de vista dels residus comercials i industrials. A totes les instal·lacions del recinte hi ha l’equipament necessari per facilitar que empreses, treballadors i usuaris puguin realitzar una correcta separació de les deixalles generades.

Acords per a la gestió dels residus comercials: Acord cívic per una Mercabarna més neta i sostenible (2002), signat entre Mercabarna i totes les entitats operadores de la Unitat Alimentària. Acord de cooperació entre Mercabarna i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora en la gestió dels residus comercials generats pels usuaris de la Unitat Alimentària (2005). Conveni per portar a terme la creació de la xarxa de fred (2014), signat per l’Ajuntament de Barcelona, Mercabarna i l’empresa Ecoenergies Barcelona. Compromís de Mercabarna per a la reducció del malbaratament d’aliments (2016), signat entre Mercabarna i totes les entitats operadores de la Unitat Alimentària.

Mercabarna també disposa de la Guia de bones pràctiques ambientals i reciclatge a l’oficina i de la Guia de compra verda per sensibilitzar els treballadors sobre la minimització i gestió de residus.