Gestió de restes de material vegetal procedent de poda i neteja de jardins i espais verds

Descripció: 

Els jardiners socis del Gremi treballarà per la reducció i la identificació dels residus de material vegetal generats per treballs de jardineria a Ciutat que es lliuren als Punts Verds. Amb la reducció de transports els materials, també s’espera la reducció d’aportació de fums a la contaminació de Barcelona.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: