Gestió del cicle de vida

Entitat:
Ecomatters
Descripció: 

Ecomatters està especialitzada en l’àmbit i la gestió del cicle de vida. Realitzem estudis quantitatius per avaluar la sostenibilitat de productes i serveis tenint en compte criteris ambientals, socials i econòmics. El coneixement del producte és el principi necessari per establir estratègies de millora basades en l’ecodisseny i l’ecoproducció, i per incorporar la gestió del cicle de vida a la presa de decisions empresarials.

Ecomatters ajuda a les empreses a calcular el seu impacte i el dels seus productes durant tota la seva vida útil. Amb els resultats dels estudis, ajudem a les empreses a definir estratègies per millorar de forma eficient els seus productes i activitats.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: