GESTIO DELS APARELLS ELECTRICS I ELECTRONICS AL FINAL DE LA SEVA VIDA UTIL

Descripció: 

El comerciant facilita el retiro dels aparells de casa dels usuaris i els introdueix en el circuit verd facilitant el seu reciclatge. Els ha d’entregar a Deixalleries autoritzades per la Agència de Residus de Catalunya de la gencat, o be, trucar a l’empresa que tenim el conveni, perquè els hi passin a recollir per l’establiment.

Així, tant les entregues com les recollides estan documentades amb un certificat, i podem veure la traçabilitat del residu.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: