Gestió dels residus comercials

Descripció: 

Volem posar el focus en la recollida segregada de residus generats pels nostres comerciants.

L’associació oferirà una formació sobre la correcta gestió dels residus als seus associats, en col·laboració amb l’empresa Siresa Solucions Integrals per als Residus, S.A., per tal que cada associat millori la gestió dels seus residus.