Gestió dels residus comercials

Entitat:
Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta
Descripció: 

Volem posar el focus en la recollida segregada de residus generats pels nostres comerciants.

L’associació oferirà una formació sobre la correcta gestió dels residus als seus associats, en col·laboració amb l’empresa Siresa Solucions Integrals per als Residus, S.A., per tal que cada associat millori la gestió dels seus residus.