Gestió eficient dels residus

Gestió eficient dels residus
Descripció: 

Incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat a les floristeries promovent que cada florista recicli en la mesura que sigui possible, utilitzi els Punts Verds, i redueixi els residus que genera.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: