Gestió eficient dels residus

Entitat:
Gremi de Floristes de Catalunya
Gestió eficient dels residus
Descripció: 

Incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat a les floristeries promovent que cada florista recicli en la mesura que sigui possible, utilitzi els Punts Verds, i redueixi els residus que genera.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: