Gestió estratègica de la sostenibilitat

Descripció: 
Ecomatters ofereix serveis de consultoria estratègia enfocats a integrar criteris de sosteinibilitat en l’activitat i la gestió de les empreses i les organitzacions. Mitjançant la incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la gestió empresarial es millora la competitivitat i s’aporta valor real en diferents àmbits de l’empresa. Les empreses que integren la sostenibilitat a la seva estratègia i activitats obtenen millors resultats, fan una millor gestió dels riscos, mantenen millors relacions amb els grups d’interès, incloent-hi clients i proveïdors, i tenen una imatge pública més favorable.

Ecomatters treballa per difondre i implantar aquesta visió a les empreses i organitzacions, ajudant-les a definir i prioritzar estratègies i accions que integrin la sostenibilitat i que aportin valor a l’empresa i als seus grups d’interès.