Gestió i prevenció dels residus

Descripció: 

En relació als residus, es realitza la recollida selectiva d’olis, matèries orgàniques, vidre, paper, piles cartró, plàstic, fusta i rebuig. Es disposa d’un servei de destrucció i reciclatge de documents i d’una compactadora  de cartró per reduir el volum del residu i afavorir al transport del mateix, minimitzant els viatges i  les emissions associades al transport i afavorim al procés de reciclatge.

S’apliquen polítiques de reutilització del paper i de productes quan la seva vida ha acabat a l’hotel, es fan donacions de televisions, matalassos, utillatge cuina i restaurant, materials, etc., i busquen destí per tots els productes que tenen reutilització a traves del banc d’aliments i  d’altres entitats.

Es realitza un manteniment preventiu de tota la instal·lació  que ajuda a la reducció de residus i despesa de recursos innecessaris. Es realitza una compra responsable, estable i segura per tal de assegurar la millora continua  i assegurar un us responsable dels recursos en un futur, prioritzant sempre que ens és possible la compra a productors locals. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: