Gestió selectiva i reducció de residus i utilització de paper 100% reciclat no blanc

Descripció: 

Descripció de la iniciativa:

Mitjançant diferents accions intentem optimitzar i disminuir l’ús del paper
- Desenvolupament d’una guia interna de bones pràctiques ambientals amb recomanacions sobre l’ús del paper.
- Impressió a doble cara en comunicats oficials del col·legi
- Augmentar el nombre de comunicats electrònics
- Possibilitat als nostres associats de rebre la revista bimensual en format electrònic

Utilització de paper 100% reciclat no blanc (excepte als comunicats oficials i certificats col·legials) amb segell ecològic i sistema medi ambiental acreditat.

 Gestió selectiva dels residus:

Sistema retirada de residus per empresa acreditada pel residus de paper, tòner, càpsules de cafè i residus sanitaris punxants.

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: