Gots Reutilitzables als esdeveniments de l’Anella Olímpica (Prova pilot al Palau Sant Jordi)

Descripció: 

Breu descripció:

A finals de 2015 es van realitzar diverses proves pilot en diversos concerts com U2, Madonna o Estopa amb l`ús de gots reutilitzables. Aquesta prova ens ha permès veure que les quantitats de residus d`envasos es minimitzen, permet optimitzar la neteja a més l`acollida va estar molt bona per part dels clients. Per això, el 2016, esperem implantar aquest model de manera habitual en tots els actes de les nostres instal·lacions.

Indicadors associats

Poden ser qualitatius o quantitatius, de procés o de resultat.

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: