Grup de treball sobre rehabilitació GTR

Entitat:
Green Building Council España (GBCe)
Descripció: 

Breu descripció:

En l’àmbit de l’estratègia , el projecte més important es desenvolupa en el marc de GTR.

GTR és un grup multidisciplinar d’experts coordinats per GBCe i la Fundació CONAMA que té com a objectiu promoure la transformació de l’actual sector de l’edificació basat en la construcció de nova edificació cap a un nou sector que tingui com a objectius la creació i el manteniment de l’habitabilitat socialment necessària, la creació d’un sector econòmicament viable i generador de treball i que assumeixi els reptes ambientals i socials del Canvi Global.

Als últims anys GTR ha editat tres informes en els quals:

• Defineix i posa números a un nou sector de l’edificació que, abans que res, ha d’intervenir en el parc edificat existent.

• Proposa un full de ruta per arribar als objectius marcats

• Per últim defineix i tracta de buscar solucions a barreres que impedeixen que la rehabilitació es posi en marxa al nostre país al ritme que és necessari.

Més informació: http://www.gbce.es/es/pagina/gtr-2014

Actualment el GTR en aquests moments està elaborant un informe sobre el diagnòstic de les polítiques de rehabilitació en les diferents Comunitats Autònomes.