Guanyem-hi tots!

Guanyem-hi tots!
Descripció: 

‘Guanyem-hi tots!’ és un servei creat per la Federació Catalana de Voluntariat Social que gestiona donacions d’excedents i stock d’empreses i particulars (mobiliari, material informàtic…) perquè entitats socials les puguin reaprofitar. 

L’aplicatiu digital és un punt de trobada on les empreses fomenten la seva Responsabilitat Social i les entitats sense ànim de lucre poden sol·licitar els productes tot allargant la vida útil a través de la reutilització.

El programa es basa en economia circular i té l’objectiu de reduir la petja ambiental mitjançant el reciclatge dels recursos. Els productes en bon estat, poden tenir una segona vida i, per tant, es redueixen les emissions de CO2 perquè s’evita la destrucció dels materials.

Responsabilitat Social,  la teva i la nostra responsabilitat:

  • Volem facilitar l’accés de les entitats al material que necessiten
  • Volem influir positivament en el medi ambient contribuint a la reutilització de productes
  • Volem ser una eina per contribuir a facilitar les actuacions de responsabilitat social de les empreses