Habitatges per entitats socials

habitatges socials
Descripció: 

Hàbitat3 posa habitatges a disposició de les entitats socials que els necessiten per dur a terme els seus projectes d’inclusió social. Els obté mitjançant la cessió temporal o la compra i els rehabilita en col·laboració amb empreses d’inserció, que faciliten formació i ocupació a persones amb dificultats d’accedir al mercat laboral. La rehabilitació es fa amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Els destinataris són persones en situació de vulnerabilitat que formen part de col·lectius que es troben amb greus dificultats per accedir a un habitatge digne (Sense llar, discapacitat, salut mental, persones grans, ...). Aquestes persones compten amb l’acompanyament especialitzat de les Entitats Socials. Hàbitat3 compta amb el suport d’empreses i altres entitats com Cellnex, Green Building Council, Ecoserveis (amb qui han realitzat durant el 2019 un projecte en el marc del “Pla Clima” impulsat per l’ajuntament de Barcelona), Fundació Naturgy i Fundació Agbar, per incorporar tecnologia de monitorització als habitatges, reducció de la bretxa digital, educació en el consum responsable o millores d’eficiència energètica. A la ciutat de Barcelona 95 persones resideixen a 47 habitatges gestionats per Hàbitat3 i compten amb l’acompanyament i suport de 17 entitats socials. Properament s’incorporaran al programa 17 habitatges més en el marc del projecte “Llar Casa Bloc” al districte de Sant Andreu.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: