Hàbitats empreses

Entitat:
Associaci¢ H…bitats, Grup per a la conservaci¢ de l'entorn natural
Descripció: 

Conjunt d’accions i estratègies que permet a les empreses incidir de forma directa en la millora del territori participant en els projectes socio-ambientals de l’entitat, ja sigui amb voluntariat, amb patrocinis o amb donacions.


L’aportació de les empreses es contextualitza dins de projectes consolidats de referència, com ara la xarxa de voluntariat ambiental més gran de Catalunya, el Projecte Rius, projectes de custòdia del territori, jornades de sensibilització com el Fem Dissabte o materials divulgatius com la revista Espiadimonis.