HADES (Herramienta de Ayuda al Diseño de la Edificación Sostenible) VERDEGBCe (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios)

Descripció: 

Breu descripció:

Hades és una eina oberta on-line que neix amb l’objectiu de guiar als tècnics , promotors i projectistes en el disseny d’edificis que incorporin criteris de sostenibilitat. És una eina molt senzilla que incideix amb els tres aspectes de la sostenibilitat: ambiental, social i econòmic.

HADES es basa en la metodologia VERDE, analitzant els edificis a partir de una aproximació a l’anàlisi del cicle de Vida, incorporant , a més a més, unes pautes de disseny i proporcionant un catàleg de mesures de sostenibilitat. Analitza 12 criteris dels 42 analitzats a VERDE, responsables del 85% de la reducció dels impactes de l’edifici.

HADES és una eina pensada per edificis residencials, encara que engloba conceptes bàsics generals en totes les tipologies.

VERDEGBCe (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios)

VERDE és una eina desenvolupada per Green Building Council España.

VERDE és una eina desenvolupada per Green Building Council España.

• És una eina per mesurar el grau de sostenibilitat d’un edifici, avaluant els seus aspectes ambientals, econòmics i socials.

• Garanteix un estàndard de qualitat en quant al comportament de l’edifici, en aspectes com el consum energètic, el consum d’aigua, el confort per als ocupants, etc.

• És una certificació de caràcter voluntari.

L’avaluació dona com a resultat una aproximació al valor de reducció d’impacte obtingut per la introducció de mesures mediambientals al disseny de l’edifici. Esta basada en l’aproximació a l’anàlisi del Cicle de Vida ( ACV).

 

Adaptada a les normes desenvolupades al Comitè CEN TC 350 i a la normativa sectorial espanyola, CTE, RITE, etc. Adaptada completament a la normativa i estàndards locals

VERDEGBCe pretén:

1. Ser una guia d’ajuda per el projectista

2. Ser un instrument per calcular

3. Ser un instrument per avaluar ( benchmarking)

4. Ser un instrument per certificar

Avantatges d’Avaluar i Certificar amb VERDEGBCe

• Garantia d’un bon resultat en quant als estalvis aconseguits d’energia, aigua, etc.

• Donar visibilitat a les bones pràctiques.

• Millorar la imatge de les Administracions.

• Aporta un Plus de Qualitat als projectes.

• Certifica que la intenció inicial del projectista s’ha acomplert.

• Dona garanties al promotor ( administració) que el projecte compleix les seves expectatives.

• Els tècnic poden accedir i conèixer l’eina amb facilitat, de manera que el forma en temes de sostenibilitat en el procés.

Quant al mercat:

• Transformar el mercat i, amb ell, el sector.

• Incentivar la demanda.

• Ajuda a la formació i l’interès dels usuaris.

Quant a l’eina VERDEGBCe:

• És una eina d’ajuda al disseny, ens acompanya durant el procés.

• El cost de tot el procés és relativament baix.

• Adaptada totalment a la climatologia i estàndards espanyols, coneix la realitat del sector i avalua tenint en compte aquesta.

• No provoca un sobre cost elevat al projecte, ja que la documentació necessària per l’avaluació és la mateixa que el tècnic ha de preparar per la normativa vigent.

• Per aquesta mateixa raó, la complexitat del procés d’avaluar i certificar és raonable.

• No provoca un sobre cost a l’execució, ja que valora , també, els aspectes econòmics.

• L’entitat certificadora és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Madrid, realment pròxima, cosa que facilita el procés i el possible consens entre les parts.

• GBCe i la seva eina té el reconeixement internacional del sector, i així mateix, els edificis certificats amb VERDEGBCe.

• Ajuda i potencia l’economia local.

• Recolza a l’I+D local i a altres iniciatives de mercat.

• Compara amb la pràctica habitual del sector. Dona visibilitat a la qualitat de l’edificació certificada respecte la pràctica habitual.

• Finalment, mostra les dades d’impacte real de l’edifici i et permet assolir objectius fixats de manera precisa.

 

VERDEGBCe analitza aspectes de diverses categories: