HORT URBÀ

Entitat:
Companyia Filles de la Caritat- Llar de Pau
Descripció: 

Dos cops a la setmana es baixa a l’hort a plantar, podar, regar i recollir els productes treballats. Coordinat amb un professional i un voluntari de Llar de Pau. Amb reunions de coordinació trimestral per avaluar l’evolució.